HNDBOK I GRAMMATIKK OG SPRKBRUK PDF

Håndbok i grammatikk og språkbruk (Norsk for innvandrere)_ ( OrdklasserAdverb’ gruppen adverb finner vi ord som har mange). sep Til Håndbok i grammatikk og språkbruk er det laget en nettressurs med oppgaver som følger oppbygningen i boka. Her finnes en mengde. Håndbok i grammatikk og språkbruk (Norsk for innvandrere). Download Enkel norsk grammatikk Spørsmål Om Grammatikk (norwegian).

Author: Dashakar Daikasa
Country: Nepal
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 26 June 2013
Pages: 360
PDF File Size: 19.63 Mb
ePub File Size: 7.65 Mb
ISBN: 239-5-31373-129-9
Downloads: 60405
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Samuro

PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated! Har du ventet len ge? D er likte han seg veldig godt. Guttene kom hjem for en time siden. Nina har flyttet nordover.

Lise skriver veldig p spkrbruk t. M ange nordmenn snakker utydelig. D Adverb kan fortelle om grad det graderer et adjektiv eller en handling: Han arbeider m ye med saken. Dessuten har jeg vondt i hodet. Jeg skulle forresten hilse sa mye.

Per er lei seg. Han har n em lig mistet lommeboka si. Liv kommer antakelig i selskapet mitt. StedsadverbStedsadverb kan vi bruke i stedet for preposisjonsuttrykk om steder.

Etter verb som forteller om en bevegelse eller forflytning fra et sted til etannet, bruker vi adverbene under punkt B.

OrdklasserGradsadverbAdverb kan gradere en handling: Men oftere graderer det et adjektiv eller et annet adverb og brukes slik: Hytta var litt for stor.

Skoene grammatikm ganske store. Jon jobber altfor mye. Foran et adjektiv eller adverb i Bilen var aller dyrest.

Books for Learning Norwegian (Bokmål) – PDF

Helst vil jeg ha en stor kopp kakao. Men Ivar er ikke syk. Anne er h eller ikke syk. Jeg liker ikke vin heller. Jeg liker heller ikke vin. Jeg har fatt vite: Jeg regner med ni gjester: Unn kommer j i k! Jeg vet at Gro hrammatikk kommer. Ann kommer nok,Ada kommer visst.

  HANS BERGSTEN JAVASERVER PAGES PDF

U lf kommer muligens. Ola sprkburk neppe,Rut kommer sikkert ikke. Eli kommer nok ikke. Gro kan dessverre ikke komme i kveld.

Jeg er lei meg for det. Jeg er glad for det. Jeg synes det er merkelig. Han hadde beklageligvis ikke nok penger.

Jeg synes det var leit. Konkret stedsbetydningMange preposisjoner har i utgangspunktet en konkret stedsbetydning som illustrertnedenfor: Av og til kan vi velgemellom dem. Dette kan kanskje hjelpe litt: Per snakker m ed Siv.

Per snakker til Siv. Per snakker om Siv. En del vanlige uttrykk Merk: Bli og fa uttrykker som regel en overgang, mens vare og ha uttrykker hjdbok tilstand, se side Konjunksjoner Konjunksjoner er ord som binder sammen like ord, ledd eller setninger. Det finnes fem konjunksjoner.

For o g fo r d i betyr det samme, men fo rd i er subjunksjon og innleder en zprkbruk. Vi far forskjellig ordstilling: Anne og Harald har giftet seg. Jenta hylte og skreik. Rommet var lite, m o lyst og koselig. V il du ha te eller kaffe? Er Kari yngre eller eldre enn Per? Han kommer enten i dag eller i morgen. Han kunne verken spise eller drikke. Hun kommer verken i dag eller i morgen.

SubjunksjonerSubjunksjoner er ord som innleder leddsetninger.

Av leddsetninger har vi tre hovedtyper: Subjunksjoner for substantiviske leddsetninger: Han fortalte a t han nettopp hadde giftet seg. Han visste grammwtikk hva han skulle si. Hun spurte h vor m ye klokka var. Subjunksjon for adjektiviske leddsetninger: De viktigste subjunksjonene for adverbiale leddsetninger: Hun skalv sd hun ikke kunne snakke.

  GARY EWER SONGWRITING PDF

B Vi kan kombinere et verb med et substantiv. Da kombinerer vi ordene direkte. Vi bruker vanligvis infinitiv av verbet. Slike substantiver kaller viverbalsubstantiver: Her viser vi noen avde vanligste endingene: Se side 29 om bruken. PartikkelverbDe fleste sammensatte verb har en partikkel et adverb eller en preposisjon somforledd. Slike verb kaller vi partikkelverb. Da sier vi at partikkelverbet opptrer splittet.

Noen partikkelverb finnes bare i sammensetning: Vi kan dele dem i tobetydningsgrupper: Vi kan velge hva vi vil bruke. Men den sammensatte formen virker ofte mer formell: Den splittete formen har ofte en konkret betydning, mens den sammensatte brukes om noe mer abstrakt.

Men det finnes mange varianter. De framsatte et forslag. De satte fram et forslag.

Drilloppgaver

Han slo a v radioen. De slo a v en prat. De satte u t vann til hesten. De satte ut falske rykter. De oppdrog barna strengt, oversette: De kaltefra m vitnet,dra opp: Han d grammatikm opp ei gulrot,sette over: Han satte ov er kaffen.

Alle arbeiderne ble sagt opp. Alle arbeiderne ble oppsagt. Han har en avslappet holdning til problemene. De hadde gjemt seg i en nedlagt fabrikk.