GZHA 4150X PDF

Bekijk en download hier de handleiding van Ground zero GZHA X Autoradio/CD speler (pagina 14 van 48) (Deutsch). Ook voor ondersteuning en. GZHA X Very powerful amplifier hardly used, was only used for shows in the clio, its chrome plated from the Hydrogen series. with gold. *The WRMS output power is based on the CEA Standard CEAA (V, 1 % THD). Model. GZHA DXII. Type. 1 Ch Class D. Output Power @ 4 Ohm.

Author: Mabei JoJoran
Country: Latvia
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 3 November 2008
Pages: 31
PDF File Size: 7.26 Mb
ePub File Size: 3.30 Mb
ISBN: 688-9-71407-802-2
Downloads: 29033
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardall

U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet hzha geholpen bent!

Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd.

Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. Deutsch als bijlage per email. U ontvangt gzhs handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

  KOBRIN DAH PDF

Daarnaast kan het zijn dat 4150 internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Email deze handleiding Delen: To avoid failure, please use high quality RCA wires. Bass boost cont rolle. For adjusting of the ba ss boost frequency in a range from 30 to 80 Hz. Adjust the variable HPF cro ssover frequency to the desired frequency. All frequency b etween 5 and Hz will be. FULL — All frequencies will be reproduced.

This equals a Band pass filter of 5 — Hz. The Lowpass filter is not adju stable.

ICE – FOR SALE CHEAP!!!!!!!!!!!!!

It is fixed at 80 Hz. For subwoofer and Kickwoofe r operation. Only frequencies from 30 Hz t o Hz will be reproduced depending. Adjust the variable LPF freq uency to the desired frequency. Phase shift cont roller.

4 êàíàëüíûé Óñü Ground Zero GZHA X – Âñ¸ îá àâòîçâóêå

This controller allows you to fit the subwoofer channel in-phase to the. For fullrange operation of an additional amplifier. With this controller you can adjust the filt er frequency according to.

  INTERPOSICION LINGUAL PDF

For adjusting the subsonic filter in a range from 5 Hz to 50 Hz.

With this chose if the 5. Chann el sh ould be powere d by the cinch input.

Ground zero GZHA 4150 X

Stel uw vraag in het forum. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: De handleiding is 5,44 mb groot. Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan fzha zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

ICE – FOR SALE CHEAP!!!!!!!!!!!!! – General Marketplace – TyreSmoke

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Vul dan hier uw emailadres in.